Nedání přednosti v jízdě – zrušení pokutového bloku

2013 – A. H. si při své jízdě před křižovatkou všiml policejního vozidla, které stálo na hranici pravé větve křižovatky. Protože bylo patrné, že policejní vozidlo nehodlá započít svou jízdu, pokračoval A. H. ve své jízdě. Po projetí křižovatky se však za ním policejní vozidlo rozjelo a dalo přestupci signál k zastavení. Policisté mu sdělili, že jim nedal přednost a uložili mu blokovou pokutu za takto popsaný skutek. Policejní orgán v přezkumném řízení tuto blokovou pokutu zrušil a následně byla s ohledem na toto rozhodnutí provedena oprava záznamu bodů řidiče A. H.

image40