Aktuality

nová adresa

14. 3. 2017

Přestěhovali jsme se na adresu Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

Více...

Jaké sankce hrozí za přestupky spojené s alkoholem za volantem?

13. 8. 2016

Nejprve je nutno konstatovat, že od roku 2009 se považuje dechová zkouška provedená analyzátorem dechu splňujícím další podmínky (např. Dräger), odborné lékařské vyšetření se neprovádí a výsledek takové dechové zkoušky postačí jako důkaz. Pokud by bylo užito klasických trubiček, i nadále platí povinnost podrobit se i lékařskému vyšetření (odběru). Jestliže je zjištěná hodnota alkoholu do […]

Více...

Novela zákona č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích platná od 20.2.2016

20. 2. 2016

Hlavní praktické změny pro běžné účastníky silničního provozu se týkají především používání retroreflexních prvků chodci za snížené viditelnosti, úpravy přednosti cyklistů na přejezdu pro cyklisty či povinnosti čistit vozidla v zimě od sněhu a ledu. Retroreflexní prvky Znění zákona: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít […]

Více...