Mimo obec

Mimo obec smí jet řidič s vozidlem rychlostí nejvýše 90 km/h, na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla maximálně rychlostí 130 km/h. Tyto limity mohou být místním dopravním značením sníženy, nikoliv však zvýšeny.

Pro vozidla s hmotností nad 3,5 t platí obecný rychlostní limit 80 km/h.

I při překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci se výše hrozící sankce odvíjí od toho, o kolik byla nejvyšší rychlost povolena.

 

 

skutková podstata blokové řízení správní řízení body
překročení rychlosti 1 až 10 km/h              pokuta 1.000,- Kč           pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 0
překroční rychlosti o 11 až 29 km/h                       pokuta 1.000,- Kč          pokuta 1.500 – 2.500,- Kč 2
překročení rychlosti o 30 až 49 km/h                        pokuta 2.500,- Kč          pokuta 2.500,- až 5.000,- Kč 3
překročení rychlosti o 50 km/h a více            nelze projednat   

pokuta 5.000,- až 10.000,- Kč a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců

5

Jak vyplývá z této tabulky, výše hrozící pokuty se odvíjí od toho, zdali bude přestupek řešen v blokovém nebo ve správním řízení. Pokud bude řidič souhlasit s projednáním přestupku v blokovém řízení, bude odměněn nižší výměrou pokuty. Při vysokém překročení povolené rychlosti však není možné projednat přestupek v blokovém řízení a o sankci se bude rozhodovat ve správním řízení. V něm se řidič nevyhne zákazu řízení nejméně na dobu 6 měsíců. Zákaz řízení na 1 až 6 měsíců hrozí také řidiči, který překročil rychlost o 30 až 49 km/h ve dvanácti předcházejících měsících dvakrát a vícekrát. V takovém případě není možné projednat přestupek v blokovém řízení.

kontrolni_mereni_rychlosti1_MP_Boskovice