Úvod

Zásah do práva řídit motorové vozidlo je pro každého aktivního řidiče velmi citelný a často ho nepociťuje jenom řidič, ale i jeho blízcí, kteří jsou na jeho přepravě závislí. Protože citelnost takového omezení je nepochybná, státní moc neustále zařazuje do zákona nové přestupky a rovněž trestné činy, za něž lze řidiči uložit zákaz řízení motorových vozidel. V naší každodenní praxi se ukazuje, že jen málokterý řidič se dokáže účinně hájit vůči nespravedlivé sankci za dopravní přestupek, (ne)důvodnému zadržení řidičského průkazu nebo pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů v systému bodového hodnocení řidiče.

Na webových stránkách Dopravni-pravo.cz bychom rádi zájemce blíže obeznámili s důležitými právy a povinnostmi řidiče. Tato práva a povinnosti jsou řazeny do tematických celků, a to s ohledem situace, ve kterých se řidiči nejčastěji nachází. V rámci možností jsme se snažili i o to, nastínit základní způsoby obrany. Jsou však situace, kde tyto informace z nějakého důvodu není možné poskytnout nebo jejich uveřejnění považujeme za nevhodné. V takovém případě bude nejlepší když nás kontaktujete.

Kontaktujte nás, máte-li nějaký problém, který Vám můžeme pomoci vyřešit.