Pozor na nekalé praktiky

Pozor na vyděračské praktiky některých subjektůpeníze v obálce

Jen v průběhu roku 2012 se na nás zhruba 30 vybodovaných řidičů, kteří využili některé z nabídek uveřejněné na internetu a nechali si za úplatu obstarat „umazání“ zapsaných bodů v bodovém systému řidičů.  Co je pro všechny případy příznačné, že tento „Obstaratel“ vždy využil časové tísně i zdánlivě neřešitelné situace řidiče a poskytnutí služby podmiňoval platbou za službu předem. V některých případech prý záminkou krytí „výdajů“ na tom kterém úřadě. Šlo o částky v rozmezí zhruba od 20 000 Kč až 100 000 Kč, většinou zaplacené bez uzavření písemné smlouvy i jakéhokoliv potvrzení o přijetí peněz.

K překvapení vybodovaných řidičů nedošlo k umazání bodů ani vrácení peněz.  Pokud nechcete dopadnout stejně, naše rada zní: „neplaťe žádné peníze dopředu, a to ani zálohu“. Plaťte teprve za výsledek, tedy až Obstaratel dosáhne dohodnutého výsledku. Peníze je možné rovněž uložit do úschovy advokáta nebo notáře a jejich vyplacení Obstarateli podmínit právě výsledkem nižšího bodového hodnocení než 12 bodů.  Žádný Obstaratel pak nemůže namítat, že chce celou částku či její část předem, neboť má obavu o pozdější zaplacení služby.