Osoba blízká 2014

Na začátku roku 2013 se v médiích objevily mylné zprávy, že „osoba blízká končí“. To je zcela mylná interpretace neb možnost nevypovídat proti osobě, vůči které jste v příbuzenském svazku je zakotvena ústavním právu, avšak jeho užití u přestupků při parkování a přestupků zjištěných automatickými systémy nebude mít za následek odložení věci správním orgánem.  19. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 36/2000 Sb., která zavádí objektivní odpovědnost provozovatele vozidla.

Jestliže dojde k neoprávněnému zastavení, stání nebo změření automatickými systémy, přičemž nedojde k dopravní nehodě, provozovatel vozidla obdrží výzvu k uhrazení „určené částky“ splatné do 15 dní. Jestliže provozovatel zaplatí částku ve lhůtě, správní orgán přestupek „odloží“ (vůbec se jím nezabývá). V případě, že nebude zaplacena, přestupek se bude dále šetřit, a nepodaří-li se dohledat viníka, pokutu zaplatí provozovatel vozidla.

Jednoduše řečeno: buď provozovatel vozidla „udá“ řidiče, nebo za něj zaplatí pokutu (k zákazu řízení nebo k udělení bodů nedochází), která nesmí přesáhnout výši za odpovídající přestupek. Maximálně však ve výši 10 000 Kč.