Kdy je nutné přivolat policii?

Policii ČR je nutné ohlásit pouze závažnější dopravní nehody. Ze zákona je nutné ohlásit dopravní nehodu, při které:

  • došlo k usmrcení nebo zranění osoby
  • došlo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč – správné odhadnutí výše škody je v mnoha situacích obtížné, proto musí být překročení uvedeného limitu zřejmé. Škoda přesahující uvedený limit musí být způsobena alespoň na jednom z havarovaných vozidel. Povinnost ohlásit nehodu policii proto nevzniká, pokud výše škody způsobené při dopravní nehodě překračuje částku 100.000,- Kč, pouze pokud se sečtou škody na všech zúčastněných vozidlech. Řidič, který způsobil dopravní nehodu, na které se účastní pouze jeho vozidlo, nemá povinnost oznámit tuto nehodu policii. Nikdo totiž nesmí být nucen ke svému sebeobviňování.
  • dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle – pokud by při dopravní nehodě nebyla způsobena škoda jen na havarovaných vozidlech, ale i na majetku třetích osob, je nezbytné ohlásit nehodu policii. Proto pokud je při nehodě poškozeno např. zaparkované vozidlo nebo plot, je vždy nutné ohlásit nehodu policii. Naproti tomu není nutné volat policii v případě, že je třetí osoba vlastníkem vozidla, které se účastnilo na dopravní nehodě. Otázka vlastnictví havarovaného vozidla, které se účastnilo na dopravní nehodě, je irelevantní. Policii proto nemusí volat řidič havarovaného vozidla, které je ve vlastnictví leasingové společnosti nebo které si vypůjčil.
  • dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace – tato podmínka je podkategorií předchozího bodu. Pokud je při dopravní nehodě způsobena škoda nejen na havarovaných vozidlech, ale i např. na svodidlech, je nezbytné zavolat k dopravní nehodě policii.
  • účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.