Dosažení 12 bodů

Pokud řidič dosáhne hranice 12-ti trestných bodů, obecní/městský úřad mu tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň ho vyzve k odevzdání řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů. Proti rozhodnutí je možné podat námitky, které Vám v případě zájmu pomůžeme sepsat.obalka cerveny pruh

Bez ohledu na to, jestli tento vybodovaný řidič tuto výzvu splní, zaniká jeho řidičské oprávnění uplynutím lhůty na odevzdání řidičského průkazu. Pokud by vybodovaný řidič i přes ztrátu řidičského oprávnění usedl za volant, dopustil by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Řidič, který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů, může požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku. Předpokladem pro získání řidičského oprávnění je absolvování závěrečné zkoušky v autoškole ke které jsou zapotřebí dopravní psychotesty. Pokud je řidiči řidičské oprávnění vráceno, jsou mu smazány veškeré trestné body.

Pokud byla řidiči kromě dosažení 12-ti bodů uložena sankce zákazu řízení, běží souběžně jak sankce zákazu řízení, tak lhůta pro opětovné získání řidičského oprávnění. Pokud je tedy řidiči uložena sankce zákazu řízení na dobu delší než 1 rok, může řidič požádat o vrácení řidičského oprávnění až po uplynutí doby, na kterou mu bylo zakázáno řízení vozidel.

DOSÁHLI JSTE 12 BODŮ A NECHCETE SE SMÍŘIT SE ZTRÁTOU ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ? KONTAKTUJTE NÁS – ČASTO TOTIŽ EXISTUJE MOŽNOST, JAK SE NEZTRATIT ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ ANI V TÉTO SITUACI!