Jaké sankce hrozí za přestupky spojené s alkoholem za volantem?

Nejprve je nutno konstatovat, že od roku 2009 se považuje dechová zkouška provedená analyzátorem dechu splňujícím další podmínky (např. Dräger), odborné lékařské vyšetření se neprovádí a výsledek takové dechové zkoušky postačí jako důkaz. Pokud by bylo užito klasických trubiček, i nadále platí povinnost podrobit se i lékařskému vyšetření (odběru).

postihy za alkohol za volantem

alkohol za volantem

Jestliže je zjištěná hodnota alkoholu do 1 promile, hrozí Vám pokuta od 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení na 6 – 12 měsíců. Dále jsou při hodnotě do 0,3 promile bez bodů, nad 0,3 promile 7 bodů.

Jestliže řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost (to jsou situace, kdy orgány činné v trestním řízení věc neposoudí jako trestný čin, ale znalecky je tento stav řidiče prokázán), hrozí Vám pokuta od 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení na 1 – 2 roky.

Pokud odmítnete dechovou zkoušku či lékařské vyšetření, hrozí Vám pokuta od 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení od 1 – 2 let.

Pokud bude naměřená hodnota vyšší než 1 promile alkoholu, dopouštíte se trestného činu.

Povinností řidiče je při silniční kontrole podrobit se na výzvu policisty (strážníka) orientační dechové zkoušce, zda není ovlivněn alkoholem. V případě, že tak neučiní, dopustí se přestupku, který je sankcionován pokutou 25.000,- Kč až 50.000,- Kč a zákazem řízení motorových vozidel na 1 rok až 2 léta. Pokud se podrobí dechové zkoušce (trubičkou) a tato je pozitivní, je povinen se na výzvu policisty (strážníka) podrobit lékařskému vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (zpravidla krve). Tuto povinnost nemá, když je dechová zkouška provedena kalibrovaným digitálním dechovým analyzátorem s ukazatelem hodnoty, neboť tento výsledek postačí jako důkaz.

Trest za odmítnutí lékařského odběru je vyšší než za přestupek, pokud je Vaše hodnota alkoholu v krvi do jednoho promile!!!

Pokud je výše alkoholu v krvi nižší než 1 promile, pak se řidič dopustí přestupku, který je trestán pokutou 2.500,- Kč až 20.000,- Kč a zákazem řízení motorových vozidel na 6 měsíců až 12 měsíců. Pokud je však výše alkoholu v krvi vyšší než 1 promile, pak se řidič dopustí trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který je možno uložit trest odnětí svobody až na 1 rok nebo peněžitý trest nebo trest zákazu činnosti.

Alkohol testery které používá policie vykazují chyby. Je proto důležité trvat na odběrech u lékaře. V takovém případě je možné mylnou orientační dechovou zkoušku bezpečně vyvrátit a případně nárokovat kompenzaci. Více v reportáži od ČT1. ZDE

V případě že si nejte jisti postupem, neváhejte nás kotaktovat.