Blokové řízení

pokutaBlokové řízení umožňuje vyřešit méně závažné dopravní přestupky přímo na místě. Výhodou blokového řízení jsou nižší sazby pokut, rychlé vyřízení věci, ale i to, že se nehradí náklady řízení. V blokovém řízení nelze projednat závažnější přestupky, za které se ukládá sankce zákazu řízení. Takové přestupky musí být projednány ve správním řízení. V blokovém řízení není možné uložit jinou sankci než pokutu, jejíž výše je v případě dopravních přestupků převážně fixní – zákon nestanovuje rozmezí, ve kterém se má výše pokuty pohybovat, ale určuje přesnou výši pokuty, která má být uložena.

Přestupek je možné vyřídit v blokovém řízení, pokud byl spolehlivě zjištěn a k jeho vyřízení nestačí domluva. Využití domluvy při řešení dopravních přestupků je značně omezeno, protože u drtivé většiny z nich zákon neumožňuje upustit od uložení sankce.

MR

 

Osoba podezřelá ze spáchání přestupku musí souhlasit nejen s projednáním v blokovém řízení, ale i s výší pokuty, která má být uložena. Z právního hlediska však není rozhodující, zdali uloženou pokutu přestupce zaplatí na místě nebo zda převezme poštovní poukázku a pokutu zaplatí až následně. V obou případech je uložení pokuty konečným řešením dopravního přestupku. Možnost následné obrany je podstatně ztížena právě z důvodu souhlasu přestupce s vyřízením věci v blokovém řízení.

Jestliže má řidič za to, že se nedopustil přestupku, neměl by přistoupit na návrh policisty věc vyřídit uložením pokuty v blokovém řízení. Po vyjádření nesouhlasu s blokovým řízením je policista povinen sepsat záznam o dopravním přestupku, ve kterém by měl vylíčit všechny podstatné okolnosti nasvědčující tomu, že řidič spáchal dopravní přestupek. Policista je povinen tento záznam předložit řidiči k nahlédnutí a umožnit mu, aby k věci vyjádřil. Věc bude poté řešena ve správním řízení.

je povinen tento záznam předložit řidiči k nahlédnutí a umožnit mu, aby k věci vyjádřil. Věc bude poté řešena ve správním řízení.