Bodová tabulka 2015

Přestupek / trestný čin Paragraf Body Bloková pokuta Pokuta ve správním řízení / trestní sankce Zákaz činnosti
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) § 125c / 1b) z. č. 361/2000 Sb. 7 X 2.500 – 20.000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) § 125c / 1c) z. č. 361/2000 Sb. 7 X 25.000 – 50. 000 Kč 1 – 2 roky
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) § 274 TZ 7 X odnětí svobody až na 3 léta, peněžitý trest 1 – 10 let
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky § 125c / 1d) z. č. 361/2000 Sb. 7 X 25.000 – 50.000 Kč 1 – 2 roky
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě § 125c / 1e) 2. z. č. 361/2000 Sb. 7 X 5.000 – 10.000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Nedovolené předjíždění § 125c / 1f) 7. z. č. 361/2000 Sb. 7 X 5.000 – 10. 000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Nedovolená jízda přes železniční přejezd § 125c / 1f) 9. z. č. 361/2000 Sb. 7 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici § 125c / 1f) 10. z. č. 361/2000 Sb. 7 X 5.000 – 10.000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví § 143, 147, 148 TZ 7 X odnětí svobody až na 10 let 1 – 10 let
Nezastavení po nehodě § 125c / 1i) 1. z. č. 361/2000 Sb. 7 do 1.000 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Ujetí od dopravní nehody § 125c / 1i) 4. z. č. 361/2000 Sb. 7 do 1.000 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky § 150 TZ 7 X odnětí svobody až na 2 léta X
Technicky nezpůsobilé vozidlo § 125c / 1a) 3. z. č. 361/2000 Sb. 5 X 5.000 – 10.000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více § 125c / 1f) 2. z. č. 361/2000 Sb. 5 X 5.000 – 10.000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“) § 125c / 1f) 5. z. č. 361/2000 Sb. 5 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu § 125c / 1k) z. č. 361/2000 Sb. 5 do 2.000 Kč 1.500 – 2.500 Kč X
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání § 125c / 1f) 6. d) z. č. 361/2000 Sb. 5 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Řízení bez řidičského oprávnění § 125c / 1e) 1. z. č. 361/2000 Sb. 4 X 25.000 – 50.000 Kč 1 – 2 roky
Ohrožení chodce na přechodu § 125c / 1f) 6. a) z. č. 361/2000 Sb. 4 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Nedání přednosti v jízdě § 125c / 1f) 8. z. č. 361/2000 Sb. 4 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Nepoužití autosedačky pro dítě § 125c / 1k) z. č. 361/2000 Sb. 4 do 2.000 Kč 1.500 – 2.500 Kč X
Nedodržení bezpečnostních přestávek § 23 / 1f) z. č. 361/2000 Sb. 4 do 5.000 Kč do 10.000 Kč 6 – 12 měsíců
Maření výkonu úředního rozhodnutí § 337 TZ 4 X odnětí svobody až na 2 léta, peněžitý trest 1 – 10 let
Řízení bez profesního průkazů § 125c / 1e) 3. z. č. 361/2000 Sb. 3 X 5.000 – 10.000 Kč 6 měsíců – 1 rok
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více § 125c / 1f) 3. z. č. 361/2000 Sb. 3 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Nezastavení před přechodem § 125c / 1f) 6. b) z. č. 361/2000 Sb. 3 do 2.500 Kč 2.500 – 5.000 Kč 1 – 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
Jízda bez bezpečnostních pásů § 125c / 1k) z. č. 361/2000 Sb. 3 do 2.000 Kč 1.500 – 2.500 Kč X
Přetížený kamion nebo autobus § 42a / 4c) z. č. 13/1997 Sb. 3 do 15.000 Kč do 500.000 Kč X
Řízení s telefonem v ruce § 125c / 1f) 1. z. č. 361/2000 Sb. 2 do 1.000 Kč 1.500 – 2.500 Kč X
Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km § 125c / 1f) 4. z. č. 361/2000 Sb. 2 do 1.000 Kč 1.500 – 2.500 Kč X
Neoznačení překážky způsobené řidičem § 125c / 1k) z. č. 361/2000 Sb. 2 do 2.000 Kč 1.500 – 2.500 Kč X