Maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 odst. 1 písm. a)) – podmíněné zastavení trestního stíhání

Naše klientka se měla dopustit přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Trestní stíhání bylo soudem podmíněně zastaveno.